Hoe ziet de slaapbehandeling eruit?

  • Intake: De eerste keer is een intake waarbij het persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met de klachten helder wordt gemaakt. Je krijgt direct inzicht waar je nou eigenlijk van wakker ligt.
  • Vragenlijsten: Om de voortgang meetbaar en inzichtelijk te maken zal je meerderevragenlijsten mogen invullen. Deze vragenlijsten worden bij de intake en bij tussentijdse evaluaties gebruikt.
  • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maken wij samen een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee wij beiden verwachten jouw slaapproblemen te kunnen oplossen. We zullen de meest nadelige invloeden eruit filteren en hiermee aan de slag gaan.
  • De behandelingen: De behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit doel en plan. Behandelingen zullen zowel uit praatsessies als oefensessies bestaan. In een praatsessie nemen we tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met de klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij het type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijg je praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leer je bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
  • Eindrapportage:Verslag met behaalde resultaten naar de huisarts of specialist.