Oefentherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij een bepaald aantal chronische aandoeningen wordt oefentherapie na 20 zittingen vergoed door je basis verzekering. Jouw keuze voor een volledige, uitgebreide of passende aanvullende verzekering bepaalt het aantal behandelingen dat door je zorgverzekeraar wordt vergoed.

 

Kinderen onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

 

Tarieven

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Ons tarief voor de behandeling is in dit contract vastgesteld en de behandelingen, die wij direct bij je zorgverzekeraar in rekening brengen, worden volledig vergoed.

 

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor oefentherapie of kinderoefentherapie hanteren wij onze eigen tarieven. De tarieven in onze tarievenlijst zijn vrijgesteld van BTW

 

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de door ons geleverde zorg, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. De volgende procedure geldt dan:
De eerste stap voor u is om uw klacht bij ons kenbaar te maken bijvoorbeeld middels een gesprek. Het is goed mogelijk dat wij niet beseffen dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van het klachtenloket paramedici kunt u meer informatie inlezen: www.klachtenloketparamedici.nl

Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).