Bij kinderen die bijvoorbeeld last hebben van hoofdpijn, rug of nek, een sportblessure hebben of een opvallend looppatroon of houding, kan de kinderoefentherapeut een onderzoek afnemen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijke oorzaak van de hulpvraag en of behandeling zinvol kan zijn. We gaan dan samen een behandelprogramma opstellen waarin de hulpvraag van u en uw kind centraal staat.

 

In de behandeling gaan we samen werken om de oorzaak van het probleem aan te pakken. Om het kind zo goed mogelijk bewust te maken van het eigen houdings- en beweegpatroon zullen wij zoveel mogelijk in de belevingswereld van uw kind proberen aan te sluiten. Daar waar nodig, gebruik makend van bijvoorbeeld; spiegel, medical taping, spelvormen en -materialen. Dit geldt ook voor de oefeningen. Bij het jongere kind zal er bijvoorbeeld meer spelenderwijs geoefend worden.

 

Onze praktijk is direct toegankelijk, u heeft voor het maken van een afspraak geen verwijzing van een (huis)arts nodig. Dit geldt niet voor kinderen die op S.B.O. de Dijk zitten. Kinderoefentherapie is dan alleen mogelijk met een verwijzing van de (huis)arts.