Na aanmelding wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt de motoriek van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.
Alle gegevens, verzamelt in het motorisch onderzoek, worden verwerkt in een verslag, aangevuld met eventuele tips of adviezen voor thuis en op school, sport, club of hobby.

 

Tijdens de behandeling willen wij het kind zo goed mogelijk en spelenderwijs helpen in een veilige en prettige speel- en leeromgeving, met plezier en uitdagend spelmateriaal en in samenwerking met de ouders en direct betrokkenen (zoals leerkrachten, intern begeleiders en andere zorgverleners).

Dit met als belangrijkste doel: Het kind weer zelfvertrouwen te geven, plezier in bewegen te ervaren, het verder te helpen in zijn of haar (motorische) ontwikkeling en om de hulpvraag te beantwoorden.

 

Wij vinden dat er naast de behandeling zelf ook voldoende ruimte moet zijn voor het stellen van vragen, verstrekken van informatie en bespreken/evalueren van de behandeling. De duur van 1 behandeling is bij ons dan ook 45 minuten.

 

Behandeling kan plaatsvinden op 2 locaties: ’t Straatje 3 in Horssen of de Heuvel 61-63 (SBO de Dijk) in Druten. Bij de aanmelding kunt je de voorkeur aangeven.