Buitenspelen is er voor alle kinderen. Wat Buitenspelen bijzonder maakt is dat er extra aandacht is voor kinderen die moeite hebben met bewegen. We sporten buiten waarbij je samen met een groep of met een buddy aan de slag gaat. We gebruiken diverse spel- en oefenvormen, verschillende materialen. Plezier maken staat voorop! Ondertussen stimuleren we de conditie, spierkracht en de motoriek.

Wij hebben als hoofddoel de toenemende groep kinderen met motorische moeilijkheden te voorzien van een activiteit waar zij op hun eigen niveau en tempo kunnen en mogen bewegen. Buitenspelen biedt een veilige omgeving voor deze groep om te kunnen groeien in zelfvertrouwen en in motorische vaardigheden met als doel samen plezier beleven in bewegen.

Daarnaast biedt de activiteit meerdere mogelijkheden zoals het voorkomen of verkleinen van uitval van leden binnen de bestaande sportclubs. Buitenspelen kan hierbij uitkomst bieden door ingezet te worden als tussen- of voortraject. In dit traject kunnen de vaardigheden die nodig zijn bij de specifieke sport, extra aandacht gegeven worden. Kinderen kunnen na dit traject mogelijk weer instromen bij de reguliere sportclubs.