Buitenspelen is een verzameling van verschillende sporten, spelletjes en beweegactiviteiten maar dan door elkaar gehusseld. Het is vooral ontwikkeld voor die toenemende groep kinderen met motorische moeilijkheden. Tijdens de trainingen worden de activiteiten zo gegeven dat jouw kind op zijn of haar eigen niveau en tempo kan en mag bewegen. Buitenspelen biedt een veilige omgeving om te kunnen groeien in zelfvertrouwen. Jouw kind wordt passend uitgedaagd in zijn/haar motoriek.

We sporten in de buitenlucht! De kinderen gaan samen met een groep of met een buddy aan de slag. De activiteiten zijn uitdagend maar minder prestatiegericht en worden op een speelse manier gegeven. Het gaat om elkaar helpen, samenwerken en minder om het competitieve. Plezier maken staat hierbij voorop.

Ondertussen stimuleren we een positief zelfbeeld (op gebied van bewegen), de conditie, spierkracht en de motoriek!

Buitenspelen biedt ook andere mogelijkheden zoals: het voorkomen of verkleinen van uitval van leden binnen de bestaande sportclubs. De activiteit kan hierbij uitkomst bieden door ingezet te worden als tussen- of voortraject. In dit traject kunnen de vaardigheden die nodig zijn bij de specifieke sport, extra aandacht gegeven worden. Kinderen kunnen na dit traject mogelijk weer instromen bij de reguliere sportclubs.